Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Grgurević je pod zaštitom hrvatskog zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo za proizvodnju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom. Posjedujemo 1,85 ha vinograda s ukupno 16820 trsova vinove loze, od čega 82% otpada na Plavac mali, a 18% na Maraštinu. Većina naših vinograda se nalazi na poziciji “Krive Njive” (poluotok Pelješac).

Naš moto je kvalitet a ne kvantitet, i to je tradicija koja se prenosi sa oca na sina kroz niz generacija (još od 19. stoljeca). Naš cilj je poboljšanje kvaliteta vinarstva i vinogradarstva općenito kao i očuvanje tradicionalnih sorti loze.

Uzdravlje i živjeli!

Grb OPG Grgurevic

Grb OPG Grgurević sastoji se iz dva osnovna dijela: kornjača (čančara) i motika.

 

Kornjače “čančare” su stalni stanovnici naših vinograda još od pamtivjeka. Iznimno smo ponosni što je upravo čančara jedan od osnovnih simbola našeg grba.

 

Motika treba predstavljati predan i težak rad. Rad bez kojeg bi dobivanje vrhunskog vina bilo nemoguće. Unutar motike nalaze se stilizirani grozd (kao plod predanog rada), i slovo “G” što ne treba posebno objašnjavati…